top of page

PROSIDING

ISBN 978-967-0850-38-2

SSKIM 01 PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG TERHADAP KESALAHAN PERLAKUAN KURANG SOPAN DI KHALAYAK RAMAI

Azizah Mat Rashid|Mohd Farok Mat Nor|Maffuza Salleh.

Muka Surat 1-10

 

 

 

SSKIM 02 PENGGUNAAN YAMIN DALAM PENSABITAN KES MAL DI MAHKAMAH SYARIAH SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN ( 2007-2009)

Norita Binti Kamaruddin

Muka Surat 11-25

 

 

 

 

SSKIM 03 APLIKASI MODEL KOMUNIKASI LASWELL TERHADAP MESEJ DAKWAH DALAM FILEM

Rosmawati Mohamad Rasit

Muka Surat 26-41

 

SSKIM 04 TWEET, TWEET, TWEET ANALISIS AKAUN TWITTER @NAJIBRAZAK

Suhaila Kamal|Mohd Hafis Khairulah

Muka Surat 42-51

 

 

 

SSKIM 05 PEMIKIRAN IMAM AL-SYAFI‘I MENGENAI HIBAH ‘UMRA DAN RUQBA DALAM AL-UMM SATU ANALISA

Noor Syahida Abdul Rahman|Ahmad Misbah Mohamad Hilmi|Maffuza Salleh|Hasliza Talib

Muka Surat 52-59

 

 

 

SSKIM 06 REPRESENTASI DAKWAH DALAM DRAMA CINTA DAN WAHYU

Wawarah Saidpudin

Muka Surat 60-73

 

 

 

bottom of page