top of page

TENTATIF

28HB OKTOBER 2015 (RABU)

 

08.30-09.30   - Pendaftaran Pembentang & Peserta

 

09.30-10.15   - Pembentangan Selari 1A & 1B

 

10.15-10.45   - Minum Pagi

                          PERASMIAN SEMINAR KOMUNIKASI ISLAM  DAN MASYARAKAT (SSKIM)

 

10.50-11.00   - Ucapan Alu-aluan oleh:

                          Y.Bhg Prof. Dato’ Dr. Ab. Halim Tamuri

                          REKTOR, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

 

11.00- 11.15  - Ucapan Perasmian Seminar Serantau Komunikasi Islam dan Masyarakat oleh;

                          Sahibus Samahah Dato’ Setia Hj. Mohd Tamyes Abd. Wahid

                          S.S Dato’ Seri Utama Diraja Mufti Selangor

 

11.15-11.55   - Ucaptama           

 

12.00 -12.15  - Penyampaian cenderamata

 

12.30 - 02.15 - MAKAN TENGAHARI/SOLAT ZOHOR BERJEMAAH/REHAT

 

02.30-4.00     - RAKAMAN KHAS 30 MINIT USTAZ DON (2 Episod) oleh TV Al-Hijrah

                        - Pembentangan dan Penilaian Poster Penyelidikan

 

04.15-5.00     - Jaringan penyelidikan/ilmiah, Minum Petang, Solat Asar Berjemaah & Bersurai

 

 

 

 

 

 

29HB OKTOBER 2015 (KHAMIS)

 

08.30-09.00   - Pendaftaran peserta

 

09.10 -10.15  - Pembentangan Selari 2A & 2B

 

10.10- 10.25  - Minum Pagi/Jaringan Penyelidikan

 

10.30-10.55   - MAJLIS PENANGGUHAN SEMINAR SERANTAU KOMUNIKASI ISLAM & MASYARAKAT (SSKIM) 

 

FORUM: KRISIS, AMALAN DAN TAJDID MEDIA

Moderator : Dr. Siti Zabedah  (UiTM)

Panel 1       : En. Said b. Abdullah Thani (Penerbit Eksekutif Primeworks, Media Prima Bhd.)

Panel 2       : (akan disahkan kemudian)

Panel 3       : (akan disahkan kemudian)

 

Majlis Pelancaran Buku terbitan Jabatan Mufti Selangor

Pelan Integriti Organisasi dan Kod Etika

Pelan Strategik Jab. Mufti Negeri Selangor 2015-2019

Laporan Tahunan Jab. Mufti Negeri Selangor 2014

 

Ucapan Terima Kasih oleh:

En. Mohd Daly b. Daud, Pengarah SSKIM

 

Ucapan Penangguhan SSKIM oleh:

YB. Tuan Nik Nazmi Nik Ahmad

Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pendidikan, Pembangunan Modal Insan, Sains, Teknologi dan Inovasi Selangor

- Penyampaian Anugerah Kertas Seminar Terbaik

- Penyampaian Cenderamata

 

12.30-02.00  -  MAKAN TENGAHARI, SOLAT ZOHOR BERJEMAAH & BERSURAI

bottom of page